Nº 60 – Museum

Nº 51- Auditorium + Museums

Nº 47 – Museum

Nº 24 – Bodega/Cellar

Nº 26 – Exhibition

Nº 22 – School

Nº 19 – Sports centre